Skautský večer inšpirácií no.1

  Pozvánka
1022

Skautský večer inšpirácií – miesto kde si zaručene rozšíriš obzory, načerpáš nové inšpirácie a budeš si môcť vypočuť podnetných rečníkov. Od marca 2017 vždy raz za mesiac.

Úvodný večer bude v znamení aktívneho občianstva s rečníkom Palom Hricom – Pólom, programovým riaditeľom Nadácie Pontis a bývalým programovým šéf skautingu.

A o čom sa bude hovoriť? Hlavne o tom, že máš väčšiu silu, ako si myslíš. Nepreháňame. Veľmi pravdepodobne nás čaká jedno z najturbulentnejších období v dejinách ľudstva. Tvoj život bude asi dramaticky iný ako život tvojich rodičov. Skauting ti pomáha vypestovať zručnosti potrebné nielen pre tvoje vlastné zvládnutie budúcnosti. Tvoj potenciál je potrebný, aby sme nadchádzajúcu éru, ktorá už začala, zvládli ako celá spoločnosť. Otázka je, či ideš do toho a či sa okrem svojho zboru začneš angažovať i občiansky. Môžeš naplniť samotné jadro nápadu Baden-Powella pri založení skautingu.

Tak neváhaj a zaznač si do kalendára štvrtok 30.3.2017 o 18hod na Ústredí Slovenského skautingu (Mokrohájska cesta 6, Bratislava).

Event na Facebooku

Vstup je samozrejme voľný a bude aj malé občerstvenie;)