Vycestuj so Slovenským skautingom na 31. Ázijsko-pacifické jamboree do Mongolska

  Pozvánka
1346

Jamboree sa bude konať budúci rok od 27. júla do 2. augusta v Mongolsku neďaleko hlavného mesta Ulanbátar. Zúčastniť akcie sa môžu všetci členovia Slovenského skautingu pričom vekový limit pre účastníkov je 12-17 rokov. Členovia starší 18 rokov sa môžu zúčastniť ako vedúci skupiny alebo ako súčasť medzinárodného servis tímu, IST. Poplatok pre vedúcich skupín a účastníkov je 180€ a pre IST 160€.

skaut-pozvanka-jamboree-mongolsko-vlajkaRegistrovať na akciu sa môžete skrz skautský informačný systém Tee-pee. Registrácia je možná do 31. decembra 2016 a za uzavretú registráciu sa považuje aj zaplatenie registračného poplatku.

Odhadované náklady na cestu lietadlom tam a späť sú 650 €, tie sa budú platiť koncom marca/začiatkom apríla 2017.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktuje vedúceho kontingentu Juraja Lizáka, Kocúra (juraj.lizak@skauting.sk).

skaut-pozvanka-jamboree-mongolsko