Indulona 13

  Pozvánka
863

Duchovná rada SLSK a 68. zbor Biele vrany Košice vás pozývajú na 13. časť duchovno-vzdelávacej akcie Indulona, ktorá prebehne 4. – 6. 11. 2016 pravdepodobne v okolí Tatier.

Indulona je otvorená pre všetkých, ktorí majú min. 15 rokov a chuť inšpirovať sa zaujímavými a vzácnymi ľuďmi, s ktorými môžu celý víkend diskutovať (nielen) na zadané témy. Všetky info nájdete na indulona.68zbor.sk. Údaje na stránke priebežne aktualizujeme.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ