Pridaj sa na skautskú omšu na Svetových dňoch mládeže v Krakove!

  Pozvánka
412

Chystáš sa na Svetové dni mládeže v Krakove? Príď na skautskú omšu! Nezáleží na tom, či ideš ako účastník, či ako dobrovoľník, je jedno, či ideš s diecézou, či inou skupinou, na skautskú omšu sa môžeš pridať i tak.

Špeciálna omša pre skautov zorganizovaná v spolupráci s ICCG a ICCS sa uskutoční 25. júla 2016 o 17:30 v Krakove v katedrále na Waweli. Celebrovať ju bude kardinál Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov.

O aktivitách ICCG, ICCS a ZHP (nielen) na SDM sa viac dočítate na :

A na facebooku:

 

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ