Svetové dni mládeže so skautmi

  Pozvánka
453

ICCS (International Catholic Conference of Scouting) v spolupráci so ZHP (Zwiazek Harcerstwa Polskiego) pozýva na Svetové dni mládeže v Krakove. Okrem pútnickej časti, ktorá sa uskutoční od 25.7. do 1.8., ponúkajú možnosť sa zapojiť aj do dobrovoľníckej služby.

Pútnik

Dátum: 25. júl – 1. august
Vek: 15-30 rokov
Pútnici sa môžu hlásiť buď ako jednotlivci (min. vek je 18r.), alebo ako skupina od 2 do 15 členov, pričom vodca musí byť dospelý.

Dobrovoľník

Termín A: 18.júl – 1. august
Termín B: 23. júl – 1. august
Termín C: 23. júl – 6. august
Termín A+B+C: 18. júl – 6. august
Vek: 16+
Dobrovoľníci sa môžu hlásiť buď ako jednotlivci (min. vek je 18r.), alebo ako skupina od 2 do 6 členov, pričom vodca musí byť dospelý.

25.7. v poobedňajších hodinách odslúži kardinál Rylko pre všetkých skautov sv. omšu.
Viac informácií a prihlasovanie na: katarina.rausova@skauting.sk.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ