Škola duchovnej obnovy

  Pozvánka
1203

Duchovná Rada vás srdečne pozýva na kurz s názvom Škola duchovnej obnovy, ktorý sa uskutoční 16. – 18. septembra v Hermanovciach.

Ide o zážitkovo-vzdelávaciu akciu primárne určenú pre radcov a vodcov vo veku 16 až 24 rokov, ktorí majú záujem sa naučiť správne, zmysluplne a kvalitne, pripraviť a zorganizovať, pre svoj zbor, oddiel a družinu duchovnú obnovu.

Dávame do pozornosti online predbežnú prihlášku, ktorú treba vyplniť najneskôr do 22.05.2016 do 22:05 hod.

Ďalšie dôležité informácie o akcii (ako: záväznú prihlášku, novinky k programu, rôzne inšpirácie a motivačky a mnoho iných vecí) budeme včas zverejňovať priebežne na našom FB evente, alebo sa môžete priamo informovať e-mailom na mathew.gajdos@gmail.com.

Prajeme vám veľa úspechov do nových dní a veríme, že sa uvidíme v hojnej účasti 😉

tím Duchovnej Rady

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ