Radcovské fórum 2011

Pozvánka
2399

100 radcov a radkýň z celého Slovenska. 4 dni v krásnom prostredí Rajeckej Lesnej. Hry, prednášky, veselo aj vážne. Ospravedlnenka zo školy :).

O tejto zážitkami nabitej akcii by vedelo rozprávať už pár stoviek účastníkov predchádzajúcich ročníkov. Ak chcete byť pri siedmom ročníku, neváhajte a čím skôr sa zaregistrujte. Verte, že sa to vyplatí. Záujemcov býva totiž viac a tak sa nedostane na všetkých.

Cieľová skupina

Vyhradené pre radcov a ich podradcov vo veku od 13 do 17 rokov (vrátane). Osobám nad 18 rokov (mimo organizátorov) vstup zakázaný! Max. 6 účastníkov z jedného zboru. Pripomíname, že Radcovského fóra sa môžte zúčastniť len raz za život, takže sa nehláste ak ste na ňom už v minulosti boli – nemôžme Vás vziať.

Miesto

Tento rok sa bude Radcovské fórum konať v rekreačnom zariadení Chata Žiar (Rajecká Lesná) v okrese Žilina. Podrobné informácie zašleme prihláseným účastníkom.

Termín (POZOR ZMENA oproti termínu uvedenom v časopise SKAUT)

Radcovské fórum začína vo štvrtok 15. septembra podvečer a končí v nedeľu 18. septembra na obed. Účastníci dostanú priamo na mieste ospravedlnenku do školy na piatok.

Poplatok

Účastnícky poplatok je 10 € na osobu. Účastníkom bude preplatená časť cestovných nákladov. Tieto informácie budú spresnené prihláseným účastníkom. Poplatok je potrebné zaplatiť do 5. septembra 2011.

  • Číslo účtu: 2660080180/1100
  • Variabilný symbol: 300611
  • Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO FORUM 2011

Na Fórum prineste so sebou aj kópiu potvrdenia o platbe.

Prihlasovanie

Prihlasovanie na kurz je kolektívne. Vyplnenú prihlášku s menami všetkých záujemcov (najviac 6) zo zboru posielajte na marek.richter@scouting.sk. O prijatí rozhoduje poradie prihlášok. Dôležité je, aby všetci prihlásení boli registrovanými členmi Slovenského skautingu. Zbytočne neotáľajte a posielajte prihlášky lebo číslo 100 sa každým dňom zmenšuje.

[download]Stiahnite si prihlášku na Radcovské fórum 2011.[/download]

Stále nevieš, či ísť?