Náčelníctvo malo víkendové zasadnutie

Náčelníctvo
155
Foto: Mária Budzáková

V máji zasadlo Náčelníctvo SLSK po šiestykrát, tentokrát osobne na celý víkend. Táto príležitosť priniesla viacero bodov do programu i možnosti spoznať sa navzájom.

Členovia sa venovali mnohým zmenám v Organizačnom poriadku. Mnohé návrhy prišli od rád a komisií počas posledného obdobia. Nové verzie nájdete na stránke skauting.sk

Živá diskusia prebiehala k registračnému poplatku na rok 2025. Preberali sa rôzne faktory vplývajúce na poplatok a tiež dopad vyššej čiastky na členskú základňu. Nakoniec prišlo k zhode na zmenách, o ktorých pôjdu informácie cez skautské kanály. 

Zaujímavé boli tiež rozhovory k starostlivosti o oblasti. Členovia N-SLSK pozitívne prijali myšlienku kontaktnej osoby pre jednotlivé oblasti a proaktívne si rozdelili oblasti. Uvidíme, či nájdu zhodu s oblasťami a najmä, či táto iniciatíva prinesie lepšie podmienky pre činovníkov na oblastnej úrovni.

Počas víkendu prešlo N-SLSK aj ďalšie témy. Viac si viete o nich prečítať v zápisnici na skauting.sk v sekcii Základné dokumenty.

Okrem spomenutých bodov mali členovia N-SLSK čas aj na osobné rozhovory a spoločné aktivity na lepšie spoznanie sa. Je to dôležitý predpoklad na spoločné fungovanie.

 1. Sumár správ, rýchly prehľad čo s deje v rade.
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  N-SLSK.
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam.
 4. HKVS v OP (miesto v hierarchii).
 5. OP zmeny, kapitola 01, 03, 08, 10, 11, 13, 21.
 6. Registračný poplatok ´25.
 7. Nový kurz.
 8. Plnenie strategického plánu.
 9. Členovia N-SLSK – oblasti – starostlivosť.
 10. Menovacie dekréty – proces.
 11. Malé témy – zahraničné podujatia, financovanie, CEJ.
 12. Zmierovacia rada. 
 13. Kruhy Programovej rady, Implementácia stupňov napredovania.
 14. Nový vodca VLŠ Safari.
 15. Nadácia NBP.
 16. Konflikt záujmov, dohoda o záväzku.
 17. Národné akcie – postup.
 18. Rozpočet.
Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ