Náčelníctvo malo 5. zasadnutie

Náčelníctvo
365

V strede apríla malo N-SLSK večerné zasadnutie. Aký bol program a najviac diskutované témy?

5. zasadnutie N-SLSK

Stretnutie odštartovala téma ďalšieho fungovania riaditeľky Ústredia SLSK. Členovia Náčelníctva vyjadrili podporu Márii Budzákovej – Reti. Dohodli sa na ďalšej spolupráci a forme jej hodnotenia.
Pomerne rozsiahla diskusia prebehla k situácii vo vedení oddielov. Naša organizácia má veľa vedúcich bez adekvátneho vzdelania. Hľadanie riešení zastreší br. Láďo, pod ktorého kompetencie táto téma spadá.
Dôležitým bodom boli aj strieborné trojlístky. V súčasnosti chýbajú dve nositeľky tohto vyznamenania. N-SLSK diskutovalo o kandidátkach a ďalšom postupe. Považuje za dôležité, aby trojlístky boli v kontakte s členmi organizácie, prinášali svoje skúsenosti a inšpirovali mladých.

Celú zápisnicu nájdete na skauting.sk Celkový program vyzeral nasledovne:

 1. Sumár správ rýchly prehľad čo s deje v rade
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 4. Riaditeľka Ú-SLSK
 5. Výnimky pre vedúcich oddielov (nedostatok vodcov)
 6. Strieborný trojlístok
 7. HK oblasti – nesplnený základ
 8. KpVO, KpSO, Rovnošatová kom. – predsedovia
 9. Online skautské preukazy
 10. LGBTQ+ účastníci na CEJ24
 11. Ocenenia a vyznamenania – zborové/oblastné rady
Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ