Prichádza nový interný newsletter iNFO PACK

  Komunikácia, Skauting
2436

Tradičné Skautské zvesti doplní nový informačný newsletter Slovenského skautingu – iNFO PACK. Táto novinka by mala priniesť lepšiu prehľadnosť a orientáciu v dôležitých informáciách a odlíšiť ich od zaujímavostí z bežného skautského života. Odberatelia si v iNFO PACKU prečítajú kľúčové informácie z interného diania organizácie ako sú rôzne dôležité termíny, administratíva, užitočné materiály, linky či organizačné pokyny.

Prečo to robíme?

Chceme, aby aktuálny členovia v istých funkciách a rolách v našej organizácii našli všetky relevantné informácie na hladký výkon ich pozície včasne, jasne a na jednom mieste. Zároveň by sme chceli lepšie merať úspešnosť našej internej komunikácie a vyhli sa tak reaktívnemu spôsobu informovania nášho interného publika. Bude to skrátka batoh plný informácií od Náčelníctva Slovenského skautingu, rád a Ústredia.

Zavedením iNFO PACKU by sme radi odstránili problémy, ktorým v našej internej komunikácii čelíme, menovite:

 • informačný pretlak Skautských zvestí – obsah, ktorý je cielený na potreby a záujmy širokej cieľovej skupiny,
 • neprehľadnosť toho, kto z interného publika (činovníci) je odberateľom newslettera a či sa k nim dostávajú dôležité interné informácie,
 • nižšia miera spokojnosti interného publika so šírením pre nich podstatných aktualít zo života organizácie,
 • technické limitácie pri posielaní priamych hromadných emailov a neschopnosť merať úspešnosť doručenia a čítanosť emailov.

Veríme, že práve odosielaním pravidelného e-mailového súhrnu iNFO PACK zlepšíme situáciu v internej komunikácii našej organizácie. Je potrebné triediť obsah posielaných informácií cieľovým skupinám, tak aby sme ich nezahlcovali množstvom tematicky rôznorodých článkov na jednom mieste.

Členovia Slovenského skautingu, bývalí členovia a široká verejnosť budú naďalej informovaní o dianí v organizácii prostredníctvom Skautských zvestí (Ak si sa ešte neprihlásil na ich odber, zmeň to TU.), ktorých obsah bude zameraný viac na zaujímavosti, projekty, inšpirácie ako na organizačné a administratívne informácie.

Kto si nájde iNFO PACK v inboxe?

iNFO PACK plánujeme odosielať a testovať na nasledovnom publiku:

 • Zboroví vodcovia 
 • Oblastní vodcovia 
 • Náčelníctvo 
 • Oblastní inštruktori 
 • Vedúci vzdelávacích tímov 
 • Členovia rád
 • Zamestnanci Ústredia

Chceme, aby tieto skupiny ľudí boli informované o internom dianí v organizácii, nakoľko bližšie informácie o dianí na Ústredí, dôležitých dátumoch a ďalších plánoch potrebujú k výkonu ich funkcie, alebo sa na nich obracajú nižšie organizačné zložky.

Interný newsletter plánujeme odštartovať v najbližšom mesiaci December, ale súbežne s týmto newsletterom budú prichádzať aj tradičné Skautské zvesti, pre tých ktorí ich odoberajú. Po troch mesiacoch našu aktivitu vyhodnotíme a nebránime sa odosielaniu iNFO PACKU aj novým skupinám odberateľov z nášho interného publika.

Vašu spätnú väzbu si budeme veľmi ceniť.

ZDIEĽAŤ