Neustále sa riadime našimi heslami

GILŠ minútka
150

Predstavte si, že by sa všetci ľudia snažili byť každý deň o kúsok lepší, konali by tak, aby boli pripravení na každodenné situácie, ich správanie by bolo také dobré, že by si neustále išli príkladom a dokázali by svojou službou pomáhať spoločnosti bez potreby nejakého zisku. Od vĺčaťa až po dospelého skauta – neustále sa riadime našimi heslami. 

Ak by sme my neboli už od skautského veku pripravení, nedokázali by sme medzi prvými reagovať na výzvy. Či už to boli výzvy v čase Covidu, pri utečeneckých krízach alebo výzvy v našich obciach. Naša zorganizovanosť, praktickosť, čestnosť či naše skúsenosti z “bojových” táborových podmienok. To všetko a omnoho viac z nás robí v spoločnosti tými, na ktorých sa dá obrátiť. Byť skautom je akási pečať kvality. Vo verejnom priestore si zlepšujeme meno nielen zmenou vizuálnej identity, ale aj našou proaktívnosťou pre spoločnosť. Robíme pri tom nielen PR organizácie, ale aj PR vlastnej osoby.

Častokrát vďaka, či práve kvôli, tomuto uvedomeniu si myslíme, že musíme byť všade tí prví. Máme pocit, že my máme tú zodpovednosť veci vyriešiť a hneď zasiahnuť. Máme to ukotvené v našom sľube “pomáhať svojej vlasti.” Buďme na seba nie len nároční, ale aj úprimní a vedzme, kde sú naše limity a kapacity. Pomôcť vieme aj tým, že organizovane počkáme na to, kým nás zavolajú. Ak nás zavolajú, budeme pripravení. Neznamená to čakať so založenými rukami. 

Našou úlohou je byť príkladom naozaj všetkým a nie len sami sebe navzájom. V našej komunite vieme, ako žiť heslá. No “nakazme” tým aj tých z vonku. Ukážme im, že mnohé veci sa nemusia robiť tak komplikovane, ako na prvý pohľad vyzerajú, že môžeme byť k sebe dobrí aj keď nezdieľame rovnaké názory… Buďme tí, ktorí vyniknú v spoločnosti. Nebuďme uzavretí iba do seba, uplatňujme metódu – zapojenie komunity. Všetko sa navzájom prepája, naše heslá, zákon, sľub, metódy…  Využívajme naše heslá nielen v skautingu, ale všade, kde sme. Stále buďme o kúsok lepšími, buďme neustále pripravení, veďme príkladom a slúžme tam, kde je treba. Je to tak jednoduché, veď to bežne robievame. Máme to v krvi. 

Prečo som šla na GILŠ 2023? Vnímala som, že na to, aby som mohla byť aj naďalej dobrou vodkyňou oddielu/zboru, aby som aj naďalej mohla kvalitne vzdelávať budúcich lídrov a mať v budúcnosti viac možností uplatnenia v našej organizácii, potrebujem ďalšie vzdelanie, ďalšiu motiváciu a inšpiráciu. Chcela som vidieť, ako to robia tí najväčší profesionáli v Slovenskom skautingu, ktorí sú nám mnohým vzorom. Prihlásiť sa na Gillwellskú inštruktorskú lesnú školu pre mňa neznamenalo len urobiť ďalší krok pre seba, ale najmä pre organizáciu, ktorá získa ďalších ľudí vzdelaných a pripravených na dôležité funkcie.

Autorka: Adriána Čikotová – Aďka