Kombinovanie funkcií nemusí mať na dobrovoľníka negatívny dopad

  GILŠ minútka
330

Prečo si dobrovoľníci, ktorých máme, naberajú na seba toho tak veľa? Túto otázku riešim v sebe už dlho a ešte aktuálnejšia pre mňa bola počas letnej časti GILŠ.

V septembri som mal možnosť zúčastniť sa Malého oblastného zhromaždenia Bratislavskej skautskej oblasti ako pozorovateľ. Počas diskusie o jednom z návrhov na zmenu Stanov SLSK, ktorý sa zaoberal zastávaním viacerých pozícií v SLSK, zaznela myšlienka, ktorá so mnou po dobrovoľnícky náročnom lete veľmi zarezonovala.

Kombinovanie funkcií nemusí mať na dobrovoľníka negatívny dopad a viesť k vyhoreniu – ale môže byť prospešné. Ale ako? Čím vyššie sa v našich štruktúrach pohybujeme, tým viac sú zastávané funkcie manažérske a skutočný kontakt s členmi ubúda. Pôsobenie vo vzdelávacích tímoch alebo v zboroch a oddieloch dáva dobrovoľníkom možnosť priamo sa realizovať, nechať tam kus seba a pozorovať okamžitú spätnú väzbu od svojich členov. Skauting je o rozmanitosti a učení sa novým veciam. Kombinovanie rolí môže prispieť k širšiemu pohľadu na skauting a k rozvoju nových kompetencií. Dobrovoľník môže lepšie pochopiť, ako tieto roly súvisia a ako môže toto spojenie využiť pre dobro organizácie.

Aktuálne platné obmedzenia týkajúce sa spojenia činovníckych funkcií majú svoj zmysel, a to najmä z hľadiska prevencie možných konfliktov záujmov. Otázke, či by tieto pravidlá nemali byť rozšírené, by sa mohol venovať celý článok. Pri terajšom stave nedostatku dobrovoľníkov na činovníckych pozíciách je ale na zamyslenie, či pridávať obmedzenia pre tých, ktorí aktívne chcú robiť viac.

Ja sám som vodcom oblasti a členom tímu LRŠ Equilibrium. Stojí to veľa času a energie, ale už si neviem predstaviť ich zastávať samostatne. Navzájom sa totiž dokonale dopĺňajú.

Vodcovstvo a lektorstvo.
Služba a rozvoj.
Odovzdávanie a prijímanie.

Prečo som šiel na GILŠ 2023? Účasť na GILŠ som vnímal ako obrovskú príležitosť pre rast v osobnom aj skautskom živote. Absolvovanie VLŠ SELŠ v roku 2022 a nadobudnutie hodnosti vodcu mi toho síce dalo neskutočne veľa, ale pociťoval som, že pre fungovanie na oblastnej úrovni to nebolo postačujúce.

Autor: Lukáš Lačný – Meky