Naším cieľom by nemalo byť byť ako niekto iný, ale byť najlepšou verziou samého seba

  GILŠ minútka, Skauting
388

“Keď budem veľký, budem ako môj tato.” Nevinné prehlásenie dieťaťa skrývajúce silu túžby nasledovať a byť nasledovaný bez vedomia dôležitosti v živote človeka.

Náš príbeh začína v srdci každého z nás, kde sa zrodí túžba byť niečím viac. Často to začne už v detstve, keď obdivujeme svojich hrdinov – radcov, vodcov, rodinných príslušníkov, skrátka ľudí, ktorí nás inšpirujú. Táto túžba po napodobnení niekoho iného je prirodzenou súčasťou nášho ľudského bytia.

Mnoho z nás však nevníma, že cesta k napodobneniu niekoho iného nemusí viesť k strate našej vlastnej identity. Namiesto toho môžeme túžbu po inšpirácii použiť ako pohon pre sebauvedomenie si svojich kvalít a osobný rast. Byť inšpirovaný niekým nie je to isté, ako byť kópiou niekoho iného. Každý z nás má svoju vlastnú jedinečnú cestu odkiaľ ide a nasmerovanie, kam ide.

Pozornosť sa môže upriamovať aj na to, ako naše túžby formujú našu osobnosť a spôsob, akým sa prezentujeme na verejnosti. Často smerujeme k určitým vzorcom správania a výzorom, aby sme dosiahli spoločenské uznanie. Môžeme sa však pýtať, či tieto vzory a očakávania zodpovedajú našim skutočným hodnotám a srdcu.

Namiesto toho, aby sme sa snažili byť kópiami niekoho iného, môžeme byť autentickí a nájsť svoj vlastný hlas a identitu. Dôležité je, že skutočná inšpirácia prichádza zo samotného seba a z toho, čo nás napĺňa a motivuje. Naším cieľom by nemalo byť byť ako niekto iný, ale byť najlepšou verziou samého seba.

Je potrebné klásť dôraz na pomáhanie a inšpirovanie druhých ľudí, ktorí k nám vzhliadajú, no nie so zámienkou budovania si vlastného ega.

Týmto spôsobom môžeme prehlbovať pochopenie túžieb, inšpirácie a toho, čo znamená byť autentickým v dnešnom svete. Našou misiou by mala byť snaha o rozvoj svojej vlastnej osobnosti a o to, aby sme mohli slúžiť iným ako pozitívny príklad a inšpirácia na ich vlastnej ceste.

Prečo som šiel na GILŠ 2023? Mojou najväčšou motiváciou k účasti na GILŠ bolo samotné prednášanie a formovanie účastníkov – vzdelávanie. Učiť sa spôsobom prednášania, učiť sa dávať spätné väzby na prednášky (dosiahnuť skvalitnenie vzdelávacích blokov), analyzovať a vedieť pracovať so skupinou ľudí, napasovať aktivity presne na danú skupinu, či vedieť odhadnúť náročnosť blokov. Toto všetko by som chcel priniesť či už do radcovského kurzu Podtatranskej skautskej oblasti, do tímu SELŠ, ale rovnako aj do samotného Slovenského skautingu.

Autor: Adam Urban – Hobbit