Na Malom sneme sa oceňovalo, schvaľoval rozpočet aj plánovalo

  Fotogaléria
1744

Uplynulý víkend prebiehal v Banskej Štiavnici Malý snem Slovenského skautingu. Náčelníctvo Slovenského skautingu sa stretlo so zástupcami oblastí, aby spoločne zhodnotili plnenie rozpočtu v roku 2017, schválili regranting pre zbory za rok 2017 a neposlednom rade rozpočet na rok 2018.

Dôležitou časťou boli aj diskusie k strategickému plánu, ktorý je aktuálne v procese tvorby. Delegáti a pozvaní hostia sa tak mohli vyjadriť k jednotlivým oblastiam a pridať svoje nápady a vízie, tam by Slovenský skauting v najbližších rokov mal smerovať.

Súčasťou sobotňajšieho programu bolo aj ocenenie Skautov roka za rok 2017. V kategórii radkyňa bola ocenená Barbora Melicherová z 80. zboru Ginko z Piešťany, v kategórii radca Samuel Lopašovský z 23. zboru Nitrava z Nitry, v kategórii vodkyňa Katarína Plevová zo 117. zboru sv. Františka z Assisi z Horného Srnia – Nemšovej a v kategórii vodca Miroslav Virgovič zo 61. zboru Modrý oblak z Pezinka.

Oceneným gratulujeme!

Malý snem sa už klasicky konal v historickom centre Banskej Štiavnice, v Skautskom dome, ktorý ponúka výhodnú možnosť ubytovanie pre skautov. Ročne sa tak v ňom uskutoční množstvo kurzov, školený a skautských podujatí. Spoločne so skautským táboriskom na Hodruši je tak obľúbenou destináciou.