Rytierstvo v srdci skautov: Duchovné posolstvo svätého Juraja

Duchovno
463
Foto: Laura Motyková

A opäť je tu sviatok sv. Juraja! Čo by ešte skauti a skautky mali vedieť o sv. Jurajovi? Náš zakladateľ Lord Robert Baden-Powell vybral pre naše hnutie práve tohto svätého ako vzor pre formáciu nášho skautského charakteru.

Veľa sme o sv. Jurajovi prečítali, počuli a možno i videli rôzne filmy. Prednedávnom mi jeden môj známy skaut povedal príbeh zo svojho života, keď ešte ako teenager bol postavený pred voľbu zvoliť si byť spolu s kamošmi v partii, kde z nudy začali fajčiť, resp. brať drogy,  alebo zanechať túto partiu a „ostať sám.“ On si zvolil, ten prelomový večer, ostať sám a odišiel smutný s výsmechom od svojich „kamošov.“ Práve to, on spomína, bol začiatok jeho cesty ku skautingu, pretože nasledujúce obdobie spoznal skautov, ktorí ho prijali do svojej partie. Keď mi to spomínal, hovoril, že práve rytierstvo, dobro, spravodlivosť, krása, jednota a skutočné priateľstvo našiel medzi skautmi.

Sv. Juraj, ako náš vzor – rytierstva – jeho život nás vedie vždy k voľbe

Každý deň ako mladí ľudia stojíme pri rozhodnutí zvoliť si medzi dobrom alebo zlom. Postaviť sa za pravdu, čestnosť, spravodlivosť, pokoru a iné rytierske čnosti alebo na stranu klamstva, zbabelosti, pýchy či iných nerestí.  Nech práve náš patrón, i tento príbeh skauta, jedného z nás, všetkých nás povzbudí postaviť sa na stranu dobra, obety a lásky. Vedzme, že každý dobrý skutok, ktorý vykonáme, prinesie dobré ovocie ďalej. A z takýchto malých skutkov sa formuje ten správny charakter skautky či skauta ako muža a ženy, otca i matky v dospelosti.

Foto: Laura Motyková

Sv. Juraj premohol draka, ako hovorí legenda. Pretože dobro vždy prinesie potrebné plody, aby zlo bolo porazené. Nech naše každodenné dobré skutky prinesú to ovocie komunite okolo nás, v ktorej žijeme.

Prajem všetkým nám, aby tento deň sv. Juraja, nášho patróna, nás povzbudil k voľbe dobra. Všetci túžime po láske, byť milovaní a milovať druhých! Nech nám sv. Juraj vyprosí od Nášho Nebeského Otca tú milosť voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. Dnešný svet potrebuje nie jedného svätého Juraja, ale mnohé skautky a skautov s ich jedinečnými charaktermi a talentmi. Staň sa teda ty, dnes, svojou voľbou, tým Dobrom – Jurajom – Svätým!

Aktivity

  1. Vytvor si na družinovke svoj Erb – to, čo ťa charakterizuje alebo čo by si chcel, aby ťa to charakterizovalo.
  2. Prečítaj a pouvažuj nad úryvkom zo Svätého Písma: Ef 6,11-18.
  3. Vytvor si počas nasledujúceho týždňa svoj symbolický rytiersky kroj (môžeš plniť aktivity, resp. vyrobiť si aj oblečenie):

Prilba – Spása – zájdi dnes do kostola alebo na sväté (či tiché) miesto a zotrvaj v modlitbe.
Meč Ducha (samozrejme z dreva 😊) – Božie Slovo – prečítaj si dnes úryvok zo Svätého Písma (napr. Ef 6,11-18) alebo príbeh na potešenie ducha.
Opasok – Pravda – dnes hovor iba pravdu.
Štít – Viera – zahľaď sa dnes na kríž v svojom meste/dedine, resp. vyjdi na najbližší kopec, kde je kríž.
Pancier – Spravodlivosť – urob dnes niekomu dobro alebo inak pomôž. 
Topánky – Pohotovosť – navštív dnes chorého, osamelého alebo staršieho človeka doma resp. v Domove dôchodcov

Ďalšie aktivity nájdete v tomto článku.

Autor: Marián Tomašov – Kosťo & Duchovná rada