Skautský pôst prichádza – balíček aktivít na 7 týždňov

Duchovno
1275

Milí skauti,

už o pár hodín začína veľkolepé obdobie v roku – pôst, ktorý je príležitosťou zastaviť sa, zhodnotiť svoj život a opäť sa v niečom stať o trochu lepším človekom (i skautom). 

Je to príležitosť pre veriacich i neveriacich posilniť sa v hodnotách, ktoré žijeme a vyznávame aj vďaka nášmu skautskému a vlčiackemu zákonu.

Aj tento rok Vám prinášame aktivity ako inšpiráciu na duchovné posilnenie a hlbšie prežitie týchto štyridsiatich dní. Vydajte sa spolu s nami na cestu pôstu, na konci ktorej, ako dúfame, budeme o niečo silnejší a lepší.

Pre vĺčatá, včielky a skautov si predseda Duchovnej rady, Veľký Medveď, pripravil pútavé aktivity ponúkajúce nový pohľad na veci, ktoré nás denne obklopujú – dopravné značky. Môžu byť zaujímavým doplnením Vašich družinoviek a slúžiť ako čas stíšenia sa a dumky. 

Aktivity sú uložené aj na disku Duchovna a môžete ich nájsť 👉na tomto odkaze.

Pre tých starších ponúkame pestré aktivity z minulých rokov uložené 👉na tomto odkaze. Môžete si vybrať z rozmanitých zamyslení, výziev či dokonca pôstu Pre našu sestru Zem, ktorý vyšiel minulý rok.

Do tohto obdobia Vám prajeme veľa síl, vytrvalosti a odhodlania putovať pôstnou cestou.

Členovia Duchovnej rady

ZDIEĽAŤ