Spomaliť – Skautský pôst 2022

  Duchovno
1271

Na celom svete a v našich životoch pozorujeme rapídne zrýchľovanie sa rytmu života a rýchly životný štýl. Tým nie je myslené len to, že sa stále niekam ponáhľame a zaneprázdnenosť sa akoby stala znakom úspešnosti, ale aj “rýchle” využívanie materiálnych vecí od jednorazových pohárov až po oblečenie z fast-fashion reťazcov.

Ako spomaliť? Poznáme už množstvo možností, ako nevyužívať jednorázové veci jednorázovo, alebo ako ich nahradiť. Aj s fast-fashion si vieme poradiť, ak nakupujeme rozumne, to čo potrebujeme alebo nakupujeme v sekáčoch.

Čo však s rýchlym životným štýlom? Skúsme si nájsť denne chvíľku ticha, chvíľku, kedy sa zastavíme. Niekedy stačí len vybrať z uší slúchadlá, či na hodinu vypnúť internet a telefón. 

Dobrým nápadom je aj určiť si v týždni deň pokoja. Môže to byť napríklad sobota alebo nedeľa. Skúsme svoje povinnosti počas týždňa rozložiť tak, aby sme vedeli mať jeden deň, kedy si môžeme dovoliť vypnúť telefón, nevenovať sa škole, či práci a stráviť čas so svojimi milovanými, v prírode, či len tak oddychom a časom pre seba.

Na otázku “Čo sa deje s naším domovom?” a potrebu odpočinku pre človeka i pre celú prírodu spomína pápež František v prvej a druhej kapitole Laudato si’.

Celý materiálny vesmír je rečou Božej lásky, nesmiernej Božej náklonnosti voči nám. Pôda, voda, hory – to všetko je Božím pohladením. Dejiny vlastného priateľstva s Bohom sa rozvíjajú vždy v určitom zemepisnom priestore, ktorý sa stáva veľmi osobným znamením, a každý z nás si uchováva v pamäti miesta, ktorých spomienka mu je veľmi príjemná. Kto vyrástol medzi vrchmi alebo kto ako dieťa sedával pri potoku, z ktorého pil, alebo kto sa hrával na námestí svojej štvrte, pri návrate na tieto miesta sa cíti povolaný obnoviť svoju identitu.

Laudato si’ 84

  • Tipy na aktivity pre družinu i jednotlivca si môžete stiahnuť tu.