Žiť v jednoduchosti – Skautský pôst 2022

  Duchovno
1106

Obdobie pôstu sa u kresťanov začína Popolcovou stredou. Tento rok pripadla na 2. marec a my sa spolu pozrieme na úvod encykliky Laudato si’.

V úvode encykliky pápež František pripomína, že nie je prvým na pápežskom stolci, ktorý sa vyjadruje k ekologickej téme. Benedikt XVI. povedal hlbokú myšlienku, aktuálnu aj do momentálnej situácie nepokojov: „Plytvanie začína tam, kde človek prestane nad sebou uznávať autoritu.“

Ekologické myslenie si vyžaduje okrem skutkov aj zmenu v tom, ako premýšľame a akú máme životnú filozofiu. Musíme uznať, že nám nepatrí všetko, že všetko nepotrebujeme a že nemusíme všetko vyčerpať. Zem je pre nás darom, za ktorý by sme mali byť vďační a starať sa oň.

Veľkým vzorom v premýšľaní a vnútornom nastavení je sv. František z Assisi, pre nás skautov dobre známy. Jeho život je pre nás inšpiráciou. Po bezstarostnej mladosti a nevydarenom pokuse o vojenskú kariéru, pocítil vnútorné volanie k životu podľa evanjelia. 

Odchádza z domu a začína žiť síce jednoducho a prísne, ale radostne a slobodne.

Žil život v jednoduchosti, v harmónii s Bohom, v harmónii s ostatnými, v harmónii s prírodou a v harmónii so sebou samým. Odmietol považovať reálny svet za predmet na použitie, ovládanie a panovanie.

Dnes sa často stretávame s myšlienkou minimalizmu a minimalistického života. Mohli by sme povedať, že sv. František bol minimalistom. Nevlastnil toho mnoho, žil v chudobe a v jednoduchosti. Takýto život prináša slobodu a radosť. Prečo? Pretože nepremýšľame o tom, čo máme, či nemáme. Dokážeme tak jednoduchšie vnímať krásu okolo nás –  krásu prírody, medziľudských vzťahov, vnútorného pokoja.

Ak pristupujeme k prírode a k životnému prostrediu bez toho, aby sme boli otvorení pre úžas a údiv, ak už nehovoríme o svojom vzťahu k svetu jazykom bratstva a krásy, naše postoje budú postojmi vládcu, spotrebiteľa alebo obyčajného využívateľa prírodných zdrojov, ktorý nie je schopný stanoviť hranice svojim okamžitým záujmom.

Laudato si’ 11

 

V dnešných časoch je ešte dôležitejšie ako inokedy, zachovať si vo svojom vnútri pokoj a harmóniu a byť tak šíriteľmi pokoja medzi svojimi blízkymi a vo svete.

  • Stiahnite si tipy na aktivity pre jednotlivcov a družiny ako aj modlitbu o pokoji.