Skautský pôst – Spoločne pre našu sestru Zem

  Duchovno
1117

Začína sa obdobie pôstu. Pozývame všetkých zapojiť sa do aktivity Skautský pôst – Spoločne pre našu sestru Zem. Môžeme sa spolu skúsiť vzdať sebectva, materiálnosti, myslenia len na seba a zamerať sa špeciálne na 6. bod skautského zákona.

Prebúdzanie, znovuzrodenie, očistenie. Tieto slová sa spájajú s obdobím jari. Na jar dostáva všetko nový dych. Toto obdobie môže byť aj pre nás časom nadobúdania nových zvykov, návykov a zmeny k lepšiemu.

Kresťania v čase jari prežívajú obdobie pôstu. Vchádzajú do askézy – zdržanlivosti, striedmosti, odriekania si a cvičenia sa v sebaovládaní. Dávajú si na pôst pôstne predsavzatia – aby sa stali lepšími.

Predsavzatia sú známe každému z nás, najmä tie novoročné. Nám skautom veľmi blízko, no pod iným termínom – zvykneme ich nazývať “výzvy”, od Orlích pier po Zelený život.

Toto jarné obdobie je naozaj ideálnym časom pre nás všetkých pustiť sa do nových výziev, nadobudnúť nové pozitívne návyky a osvojiť si nové zmýšľanie. Preto vás pozývame do spoločného obdobia “Skautského pôstu 2022 – Spoločne pre našu sestru Zem”. Môžeme sa spolu skúsiť vzdať sebectva, materiálnosti, myslenia len na seba a zamerať sa špeciálne na 6. bod skautského zákona.

Tento rok sme sa rozhodli pozrieť sa na encykliku Laudato si’ od pápeža Františka, z roku 2015. Prečo? Lebo spája duchovno a ekológiu, venuje sa pestovaniu ekologických čností. Zem je naším spoločným domovom a preto sa táto téma týka každého z nás. Ako skauti sa považujeme za ekologicky zmýšľajúcich a konajúcich ľudí. Vraví o tom aj náš Skautský zákon. Nech sú teda slová encykliky inšpiráciou a povzbudením k ekologickejšiemu zmýšľaniu i životu. Zvlášť v jarnom období, keď sa celá príroda prebúdza zo zimného spánku k novému životu.

Buď pochválený, môj Pane,“ spieval svätý František z Assisi. V tomto krásnom chválospeve nám pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí: „Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.

(Laudato si’ 1)