Máme nového národného kaplána

  Duchovno
1865
Ilustračná fotografia. Foto: Marián Suvák

Bol menovaný nový Národný kaplán pre ICCS, ako nové riešenie fungovania Oddielov s rozšírenou náboženskou výchovou.

Jednou z noviniek, ktoré priniesol nový rok je menovanie Národného kaplána pre ICCS. Slovenský skauting sa v roku 2008 prostredníctvom Duchovnej rady stal členom ICCS (Medzinárodnej konferencie katolíckych skautov), ktorá je platformou WOSM-u. Národný kaplán má byť  garantom a koordinátorom rozšírenej duchovno-náboženskej  formácie členov katolíckeho vierovyznania, ktorí o takúto formáciu požiadajú. Zároveň  koordinuje činnosť kňazov (aj nekatolíckych), ktorí spolupracujú so SLSK,   spolupracuje s členmi DR SLSK a jej oblastnými a zahraničnými spojkami, v prípade potreby  komunikuje s KBS a ďalšími kresťanskými inštitúciami. Ako člen Duchovnej rady komunikuje s Radou pre rozvoj a vykonáva aj iné pastoračné úlohy vyplývajúce z toho, že je kňazom. Môžete sa na neho obracať so svojimi požiadavkami zabezpečenia duchovnej služby na národných podujatiach.

Na XVIII. Sneme v Prievidzi bola Duchovná rada zaviazaná riešiť koncepciu oddielov s rozšírenou náboženskou formáciou. Takéto oddiely existujú v Česku a to nás inšpirovalo. Českí skauti však existovali na báze Setonových predstáv o skautingu, teda bez náboženského prepojenia. Práve odmietnutie Katolíckej cirkvi sa spájalo s národným, protihabsburgským povedomým. Pred rokmi, keď prehodnocovali svoju koncepciu usúdili, že im v skautingu chýba náboženský prvok a tak ho doplnili práve oddielmi s náboženskou výchovou (pre členov, ktorí si ju žiadali).

Duchovná rada urobila v tejto oblasti prieskum prostredníctvom dotazníka. Jeho závery boli informatívne preposlané oblastným vodcom. Usúdili sme, že v našom prostredí bude vhodnejšie iné riešenie, ako česká koncepcia oddielov s náboženskou výchovou, nakoľko mnohí z respondentov vyjadrili obavu, že  naruší štandardné fungovanie zborov.

Foto: archív Ján Mahút

Prijali sme teda iné riešenie tejto koncepcie, ktorým je menovanie národného kaplána. Zo zvýraznenej vety v úvode vyplýva, že on má byť koordinátorom a garantom náboženskej formácie pre tých vodcov, ktorí majú záujem rozšírenia náboženského programu pre svojich členov.

Za Národného kaplána pre ICCS bol na 16. zasadnutí N-SLSK dňa 17. 1. 2022 menovaný  Ján Mahút, skautským menom Bráško. Členom Slovenského skautingu je od roku 2012 a momentálne pôsobí v Kluknave. Je členom 64. zboru Štefana Kluberta v Levoči. Kontakt na br. Bráška: joannes.mahut@gmail.com.

  • K menovaniu blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, WOSM – Svetová organizácia skautského hnutia, DR SLSK – Duchovná rada Slovenského skautingu, ICCS – Medzinárodná konferencia katolíckych skautov, KBS – Konferencia biskupov Slovenska

tajomníčka Duchovnej rady
ZDIEĽAŤ