Skautský týždeň za mier 2021

  Duchovno
1410

Skautský týždeň za mier vznikol ako pripomienka, že jedným z hlavných dobier, o ktoré sú skauti povolaní usilovať sa, je mier a pokoj medzi ľuďmi, národmi, ale aj pokoj vo vlastnom vnútri. Aj tento rok vás pozývame venovať sa téme mieru prostredníctvom zamyslení a aktivít, ktoré pripravila Duchovná rada.

Skaut je priateľom všetkých ľudí a bratom každého skauta,“ hovorí B.P.-ho 4. bod skautského zákona. Jedinečný druh bratstva, ktoré vzniká medzi skautmi na celom svete, nás predurčuje k úsiliu o priateľstvo medzi ľuďmi a národmi, ale tiež k starostlivosti o ochranu ľudskej dôstojnosti, alebo inak povedané, ľudských práv kdekoľvek vo svete.

Stavu pokoja a mieru vo svete stojí mnoho prekážok. Z pohľadu človeka žijúceho v demokratickej a ekonomicky prosperujúcej Európe sa problémy ako chudoba, hlad, vojna či náboženské prenasledovanie môžu zdať vzdialené, ustupujúce alebo marginálne. Pravdou však je, že mnoho z týchto problémov vo svete vôbec nie je na ústupe.

Jedna z mála vecí, ktoré pre mier vo svete môžeme urobiť hoc aj z domu, je snažiť sa byť pravdivo a zodpovedne informovaní o svetových problémoch, o ich príčinách a spôsoboch ako im predchádzať.

Témou 8. ročníka Skautského týždňa za mier je NÁBOŽENSKÁ SLOBODA. Pozrite si balíček, ktorý si pre vás pripravila Duchovná rada.