Dotazník k zmapovaniu vnímania duchovna v Slovenskom skautingu

  Duchovno
1151
Foto: Glenn Carstens-Peters

Duchovná rada Slovenského skautingu pripravila ďalší, v poradí druhý, dotazník k zmapovaniu situácie ohľadom vnímania témy duchovna v Slovenskom skautingu. Dotazník má spresniť závery prvého dotazníka, zaslaného zborovým vodcom.

Terajší dotazník dostal názov individuálny, je určený nielen pre činovníkov, aké aj pre radových členov, ktorí by sa k tejto téme radi vyjadrili a pomohli tým vytvoriť pravdivý obraz vnímania témy duchovno v našej organizácii. Všetky otázky považujte za povinné, len tak totiž budeme môcť objektívne vyhodnotiť získané informácie. Ďakujeme za vaše odpovede i váš čas venovaný tomuto dotazníku.

Duchovná rada Slovenského skautingu

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ