Dotazník k téme povinnosť voči Bohu

  Duchovno
1353

V mene duchovnej rady chceme poprosiť zbory o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý má za cieľ zmapovať ako sa komunikuje v zboroch téma povinnosť voči Bohu.  Na základe vašich odpovedí by sme radi oslovili niektorých z vás i na ďalšiu diskusiu.

Prosíme o vyplnenie dotazníka do 30.10.2018

  • Dotazník nájdete TU

V prípade otázok píšte na katarina.rausova@skauting.sk

Dotazník vznikol  ako prvý krok k napĺňaniu uznesenia č.5 posledného snemu:

Skautský snem ukladá povinnosť Duchovnej rade SLSK, aby zmapovala spôsoby komunikácie témy „Povinnosť voči Bohu“ v SLSK, vo WOSM a krajinách V4 a zverejnila ich na webovej stránke skauting.sk.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ