Duty to God vs. Duty to Spirituality – Povinnosť voči Bohu vs. Povinnosť voči spiritualite

  Duchovno
1540

V súčasnosti sú v skautskom hnutí známe rôzne tendencie ohľadom chápania skautského sľubu, či používať pôvodný termín Duty to God (Povinnosť voči Bohu) alebo to zameniť za Duty to spirituality (Povinnosť voči duchovnu/spiritualite). Samozrejme, všetko má svoje plusy i mínusy.

Duty to God vyplýva z BíPiho tradície, ktorá má okrem iného i náboženský rozmer. Pod Duty to Spirituality však môže ísť o čokoľvek iné – i o také paradoxy, ako riadiť život podľa horoskopov, prírodných úkazov, dokonca i zlo, keďže i to má svoju duchovnú podstatu. Pod vplyvom týchto tendencií WOSM zriadilo pracovnú skupinu, ktorá požiadala členské krajiny o stanovisko k Povinnosti voči Bohu vs. spiritualite, ktoré sa v našej organizácii skúmalo i prostredníctvom dotazníku WOSM. Viac k tomuto stanovisku SLSK nájdete v dokumente.

(Ospravedlňujeme sa čitateľom letného čísla Média, v ktorom bolo na strane 41 uvedené nesprávne textové prepojenie na dokument – url adresa s preklepom. K dokumentu je možné sa prostredníctvom časopisu dostať cez QR kód.)

Foto: BSA

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ