Duchovné novinky v knižnici

  Duchovno
2375

V knižnici na ústredí nám pribudlo niekoľko zaujímavých titulov, ktoré stojí za to si pozrieť. Prvá hromádka sú publikácie z Ekumenickej lesnej školy českého Junáka. Pre tých jazykovo zdatnejších ponúkame anglické a francúzske knihy z ICCS a ICCG.

V stálej ponuke (samozrejme) zostávajú i naše – slovenské tituly.

České publikácie z ELŠ

Poslání Skautského Vůdce
Kol.autorov (ELŠ 2004)

Zborník sústreďujúci niekoľko rôznych štúdií a úvah o osobnosti skautského vodcu. Prečo práve táto téma?

Osobnosť skautského vodcu je kľúčovou otázkou i hlavným faktorom úspechu či neúspechu výchovného hnutia, zvaného už takmer storočie skauting. Od úrovne vodcu oddielu závisí úspech práce družín a ich členov; od osobných – mravných i organizačných kvalít vyššie postavených vodcov, tj. vedúcich na úrovni zborov, cez oblasti až po najvyšších funkcionárov riadiacich celé hnutie závisí celá jeho úroveň, obraz hodnotený verejnosťou, prínos celej spoločnosti.

Hledat Nejvyšší Pravdu a Lásku
Zdeněk Navrátil – Fetišek: (ELŠ 2009)

Jak často zdůrazňujeme, že skauting je výchovnou institucí. Jak často sami pociťujeme jakousi nadřazenost nad ostatními aktivitami, které se na mravní normy s takovou vehemencí neodvolávají. A jak často na toto své poslání v běžném denním chvatu zapomínáme. Je s podivem, že se naše programy strategie, vize, ale také příručky a kurzy věnují především technickým a programovým záležitostem. Jako bychom mravní, etickou a duchovní sféru odsouvali na okraj, do oblasti soukromé a individuální. Je to naše postižení nedávnou rudou totalitou, která jakoukoli formu spirituality neuznávala, pronásledovala ji, v lepším případě pak vše pokládala za osobní problém, s nímž se „nesluší“ prezentovat na veřejnosti?

A přece: skaut-zvěd, skaut-hledač by měl promýšlet i tyto otázky a hledat odpovědi pro sebe i pro ostatní.

Skautský vůdce na duchovní cestě
Jan Pečený – Neptun (ELŠ 2006)

Aké hodnoty a teda aké vzťahy by mal dať prvé miesto skaut? Odpoveď nám dávajú samotné základné princípy skautingu. Sú to: povinnosť voči Bohu, povinnosť k blížnemu a povinnosť k sebe samému. Nič iné vlastne neobsahuje ani náš skautský sľub. Hovorí sa tu o povinnostiach, ale je potrebné si uvedomiť, že tieto povinnosti nie sú vynútené. Sú dané slobodným rozhodnutím a dobrovoľným vnútorným prijatím skautských ideálov. Vybudovanie správneho vzťahu k týmto hodnotám je podstatou a zmyslom výchovnej práce každého skautského vodcu. A pretože nikto nemôže predať niečo, čo sám nemá, je celoživotnou úlohou skautského vodcu pestovať a prehlbovať vlastný duchovný život.

Kniha sa prostredníctvom niekoľkých meditácií nad úryvkami z Nového zákona snaží inšpirovať k samotnému objavovaniu oných krásnych hlbokých súvislostí, ktoré vyplývajú zo spoločného zákona – zákona lásky, vedúceho kresťanov i skutočných skautov k najvyššej Pravde, Láske, Dobru a Kráse – k Bohu.

Naplnění života (skautská seberealizace)
Ladislav Rusek – Šaman (ELŠ 2008)

Toto pojednání, určené skautům i těm, kdo putují životem se stejným cílem – využít co nejlépe té vzácné lhůty, zvané ŽIVOT, oné neopakovatelné příležitosti, ale i úkolu, učeného nám Stvořitelem, … .

Brat Šaman chcel svoju knihu pôvodne nazvať „Skautská cesta za úspechom“, aby naviazal tak na BíPí-ho dielo „Rovering to Succes“. Keďže sa však dnes pod pojmom úspech ukrývajú iné hodnoty (ak sa vôbec hodnotami ešte dajú nazvať), nahradil ho pojmom sebarealizácie.  Čo pod tým chápe?

Je to především dobře, čestněm krásně prožitý vlastní život, vnější i vnitřní …. Je to stupeň užitečnosti druhým – tj. Zabezpečení blízkých osob (rodina) – a na vyšším stupni užitečnosti celé společnosti, v níž žijeme.

Ako na to, to sa dočítate priamo v Šamanovom „Naplnění života“.

Skautská Spiritualita
Zdeněk Navrátil – Fetišek (ELŠ 2007)

„Může být vůbec ateista skautem?“ – otázka zásadní, která má mnohem širší souvislosti, než si při povrchním vnímání patrně mnozí z nás dokáží vůbec připustit. Jak je to tedy s duchovním obsahem našeho skautského hnutí?

Br. Fetišek predkladá nielen odpoveď na túto otázku, ale i hĺbkovú analýzu problému.

Návraty k pramenům
Ladislav Rusek – Šaman (ELŠ 2001)

Zbierka krátkych príbehov o Učiteľovi a jeho Žiakovi – o dvoch predstaviteľoch kohokoľvek z nás. Hoci sú krátke, vždy ukrývajú krásnu myšlienku. Jedna skutočne kratučká ukážka za všetky:

Kam mizí život

Žák přemýšlel o smrti a zeptal se Učitele: „Kam zmizí vlastně život, když nastane smrt?“

„Kam zmizí světlo svíčky, když nastane jasný den?“, odpověděl mu Mistr otázkou.

Nikdy nekončící hledání
Zdeněk Navrátil – Fetišek (ELŠ 2014)

Päť textov venovaných duchovnej podstate skautského hnutia – skautský sľub a skautský zákon, ako ich stanovil zakladateľ skautingu Robert Baden-Powell, a z nich odvodené tri základné princípy: Povinnosť voči Bohu, povinnosť voči blížnym, a povinnosť k sebe. Skauting ako výchovné hnutie je postavený práve na uvedených hodnotách. Technický a praktický skauting sú len prostriedkom k naplňovaniu ideí a poslania skautingu ako hnutia pre celý život… .

Modlitby skautů
Tomáš Biňovec – At-pui, Jíří Reisenberg – Amundsen (ELŠ 2009)

Malá knižočka chce slúžiť ako každodenná pomôcka k rozhovoru s najlepším Priateľom na celý život. A o čom sa budete zhovárať?

O všem, co ti přinesl uplynulý den, nebo ci ti nový den ještě přinese. Budete si důvěrně povídat o tom, co je jiným skryto. Začínej a konči den takovým rozhovorem… Budeš-li si svého Přítele všímat, váš vztah poroste a přátelství bude hlubší a pouto mezi vámi silnější. Tím nejsilnějším puotem, které nikdo nemůže rozbít bude láska, protože tvůj Přítel je Láska sama… Už víš, k čemu tuto knížečku potřebuješ: k modlitbě, k rozmluvě s Bohem.

Anglické publikácie z ICCG

História katolíckych skautiek (A History of Catholic Girl Guides and Girl Scouts)
Sophie Wittemans

Kniha oživuje skrze príbehy mnohých žien a skautských organizácií medzinárodnú históriu katolíckych skautiek od vzniku dievčenského skautského hnutia, cez vznik ICCG pred 50 rokmi až po súčasnosť.. 100 rokov stretnutí a výmen skúseností, 100 rokov katolíckej činnosti prospievajúcej k rozvoju skautingu ako je praktizovaný vo WAGGGS, 100 rokov dievčenskej skautskej činnosti s cieľom ovplyvniť debatu vo vnútri katolíckej cirkvi.

Ako žiť ako skautka a katolíčka, ako obstarať vzdelávanie v oblasti viery, oslobodzujúce vzdelávanie, ako uchopiť rolu žien v cirkvi, aká je rola viery v skautingu a inkulturácii … tu sú skúmané všetky tieto a ďalšie otázky, ktoré ukazovali smer cesty katolíckych skautiek. Otázky, ktoré formovali tvár dievčenského skautingu ako ho prežívajú dnes tisícky mladých katolíckych dievčat po celom svete.

Talitha Koum

Trojjazyčná publikácia (Anglicko-francúzsko-španielska) o poslaní a projektoch ICCG očami ich predstaviteľov i členov.

Francúzske publikácie z ICCS

Moje ABC skautingu (Mon ABC du scoutisme)

Benoît Vandeputte – dominikán, dlhoročný žurnalista, učiteľ a národný kaplána pre Scouts et Guides de France

A ako akcie, B ako Boh, C ako cesta, D ako dobrodružstvo, J ako Jamboree, P ako prieskumník, S ako sľub… Scouting!

Kto nemá poňatia  o tých, ktorí sa rozhodli v istý moment svojho života  – alebo na celý život – si obliecť košeľu s hromadou odznačikov a navliecť si trojcípu šatku?! Tieto znaky patria členom kmeňa, dedičom Baden-Powella a Jacqa Sevina, pre katolíkov. Mimo klišé zostáva otázka: ako to, že skauting funguje vo všetkých možných krajinách? V 26 vstupov v abecednom poradí sa autor pokúša odpovedať aj na túto otázku.

Malé Vademecum, ako objaviť sekulárne, ale hlboko duchovné hnutie pokoja,mieru a bratstva, ktoré ma viac ako sto rokov … a je v plnom rozmachu vo svete a vo Francúzsku.

Misál Cléophas (Cléophas, Missel 2017

Misál Cléophas je spoločníkom pre tých, ktorí si chcú prisvojiť Božie slovo. Je to tiež nástroj pre duchovnú animáciu mládežníckych hnutí, prispôsobený vodcom. Cléophas (Kleofáš) je tiež menom jedného z dvoch učeníkov, ktorí šli do Emauz. Zmŕtvychvstalý Ježiš ich sa k nim po tejto ceste pridáva (LK 24,13-35).

Misál, pôvodne vytvorený pre francúzskych skautov, je buzolou pre všetkých tých, ktorí rovnako ako Kleofáš, putujú a hľadajú zmysel v udalostiach, ktorým sú svedkami.

Talianske publikácie z FSE

Euromoot 2007

Malá brožúrka k putovnému stretnutiu FSE na Slovensku (Levoča) a v Poľsku (Čenstochová). Obsahuje reflexiu o kultúre, zamyslenia a čítania na cestu a spevy.

Stály slovenský inventár

Dotkni sa ma
Andrej Legutký – Andy, Martina Boratková

Kniha sa skladá z dvoch častí. V prvej nájdete zamyslenia o skautskom zákone, na ktoré nadväzujú programové aktivity. Tvorcovia duchovných aktivít určite ocenia desiatky neošúchaných námetov s metodickými pokynmi, ako tú – ktorú aktivitu pripraviť, viesť a kam ju smerovať.

Druhú časť knihy tvorí skautská krížová cesta. Jej štrnásť zamyslení sa priamo dotýka aktuálnych problémov, ktoré prináša súčasný životný štýl. Kniha patrí do rúk predovšetkým vodcom a radcom, ktorí hľadajú spôsob, ako prostredníctvom skautského programu rozvíjať i duchovný rozmer človeka.

Na cestu – Skautský duchovný sprievodca
Regula Gamp. Guido Hügen OSB, Andrej Legutky

Drobná knižočka, opäť rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je prekladom nemeckého skautského duchovného sprievodcu, kde nájdete modlitby na rôzne príležitosti, všeobecný duchovný formačný systém a táborové dumky, vhodné pre každého bez rozdielu vierovyznania. Druhú časť tvoria obľúbené príbehy od Andyho.

Príbehy ciest
Andrej Legutký – Andy

Novinka, ktorá obsahuje obľúbené Andyho príbehy. Kniha je zameraná na duchovný rozvoj a formovanie členov skautingu. Je tiež vhodná ako doplnok do diskusie duchovného rozvoja a vzdelávania všetkých, keďže prostredníctvom hodnôt ukrytých v príbehoch sa buduje duchovný rozvoj každej skautskej osobnosti.

Jej súčasťou je úvodná stať s názvom: Ako pracovať (nielen) s Andyho príbehmi v skautingu. Obsahuje trojitú metodickú časť, ktorej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne.

Myšlienky
Baden-Powell, E.T. Seton, A.B. Svojsík, I. Janček

Ak hľadáš krátke inšpiratívne myšlienky, heslo, motto, citát, tak si na správnom mieste. V tejto útlej knižke nájdeš niekoľko vybraných myšlienok (alebo ako píšu autori: dvanásť naj) našich veľkých bratov.

Písmo z hôr
Jozef Boško – Bojo

Staršia útla knižočka obsahujúca príbehy a zamyslenia, vydaná v časoch obnovy skautingu v roku 1992. Je oslavou prírody a pozvaním si ju vážiť a obdivovať.

Ideál jednoty
Chiara Lubichová

Kniha bez skautského pozadia – pohľad na spiritualitu Hnutia fokoláre očami jeho zakladateľky.

Kristus, naše posvätenie
I.V.Kargeľ

Druhá kniha bez skautského pozadia – o význame nielen pokánia, viery a ospravodlivenia, ale aj o dôležitosti posväcovania každodenného života.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ