Poďte do toho s nami: Hľadáme tím pre CEJ24 v Mošovciach!

  CEJ24, Skauting
797
Foto: Lukáš Bičkoš

V lete 2024 sa v Mošovciach bude konať medzinárodné stretnutie skautov CEJ24 – Central European Jamboree. Svetové Jamboree sa koná každé štyri roky. Popri tom existuje množstvo menších Jamboree, ktoré majú napríklad regionálnu či národnú úroveň. 

Stredoeurópske Jamboree je jedným z nich a už tradične sa koná každé 2 roky a jeho organizáciu si striedajú krajiny Vyšehradskej štvorky, teda Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Naposledy sa táto akcia konala v lete 2022 u našich bratov Čechov priamo v Prahe a teraz je rad na nás, aby sme ukázali naše skautské organizačné schopnosti a spravili minimálne tak dobrú akciu, ako oni! 

Takáto akcia si vyžaduje mnoho príprav a na tie potrebujeme šikovných a ochotných ľudí. Momentálne dopĺňame organizačný tím, ktorý sa skladá zo šiestich sekcií – Administratíva a financie, PR a komunikácia, HR (ľudské zdroje) a manažment, Logistika, Site management, Program a dramaturgia. Každá z týchto sekcií má svoju špecifickú činnosť, na ktorej pracuje už teraz a hľadáme spolupracovníkov na čas od teraz do uskutočnenia a vyhodnotenia CEJ24.

Prihlasovanie pre pomocníkov na mieste a v čase konania CEJ24, tzv. IST alebo staff, bude spustené na jeseň. Tento dotazník je pre záujemcov o dlhodobejšiu spoluprácu na organizácii podujatia.

Skúsenosť s organizáciou podobných akcií je vítaná, nie však nutná. Stačia nám zapálené srdcia, ochotné ruky. Veľa ostatného sa naučíme spolu a budeme sa snažiť využiť talenty a skúsenosti každého jednotlivca.

Formulár pre ochotných záujemcov je tu: https://forms.gle/u5KADMnanZ2mKafMA