Si TY vedúci/vedúca kontingentu na CEJ 2024 na Slovensku?

  CEJ24, Zahraničie
1100
Foto: Lukáš Bičkoš

Možno už si započul/a, že Slovenský skauting bude budúce leto organizovať Stredoeurópske jamboree. Aby sa však naši členovia mohli zúčastniť, potrebujeme vytvoriť slovenský kontingent a to znamená, že potrebujeme vedúceho kontingentu. 

Vedúci kontingentu je skaut, ktorý spolu so svojím tímom umožní skautom zúčastniť sa na jamboree, pripraví ich na akciu a bude počas nej riešiť prípadné problémy a reprezentovať SLSK spolu s ostatnými vedúcimi kontingentov. Nie je to jednoduchá úloha, avšak Zahraničná rada a Ústredie ti bude oporou a pomôžeme ti, s čím bude potrebné. 

NÁPLŇ PRÁCE VEDÚCEHO / VEDÚCEJ KONTINGENTU

 • vytvorenie a vedenie tzv. CMT (tímu manažmentu kontingentu)
 • Nábor, príprava a podpora členov kontingentu
 • Reprezentácia SLSK
 • Zúčastňovať sa prípravných stretnutí osobne alebo on-line
 • Starostlivosť o účastníkov počas celého trvania výpravy kontingentu
 • Zabezpečenie dopravy 
 • Komunikácia smerom k členom kontingentu, ich rodičom, skautskej verejnosti, verejnosti (napr. skautské časopisy, sociálne siete, webová stránka,…)
 • Ďalšie aktivity: priama aj nepriama spolupráca s Ústredím SLSK, príprava rozpočtu kontingentu, časový plán príprav, kontrola úrad účastníckych poplatkov, fundraising, záverečná správa o priebehu výpravy kontingentu a iné.

OD UCHÁDZAČA / UCHÁDZAČKY OČAKÁVAME

 • vek 20+
 • organizačné a manažérske schopnosti
 • skúsenosť s vedením tímu
 • zodpovedný a proaktívny prístup k práci, samostatnosť
 • dorozumenie sa po anglicky (nepotrebuješ C1ku, stačí sa vedieť dohodnúť 😉)
 • aktívnu spoluprácu so Zahraničnou radou a Ústredím 
 • dostatok času na prípravu a samozrejme účasť na samotnom jamboree
 • skúsenosti s medzinárodnými akciami sú výhodou
 • priateľský prístup smerom k členom kontingentu a zastávanie ich záujmov pri komunikácii s organizátormi akcie
 • prácu s účastníkmi takým spôsobom, aby boli po akcii motivovaní do ďalšieho fungovania v skautingu

PREČO JE DOBRÉ BYŤ HoC?

“Odvahu. Určite odvahu. Ale okrem toho ma to naučilo uvedomovať si zodpovednosť, viac speakovať po anglicky, oslovovať cudzích ľudí, vybavovať veci ako ubytko pre celý kontingent v zahraničí. Stretla som naozaj veľa inšpiratívnych ľudí z celého sveta. Zistila som, že keď človek chce, všetko sa dá. Ako mínusy vidím, že som sa HOC stala len krátko pred samotnou výpravou a nestihla som sa do toho plne dostať. Tu však nesmiem zabudnúť spomenúť moje pravé ruky v CMT tíme – Méďa a Mimi, ktorým patrí obrovská vďaka. Iné mínusy asi ani nie sú. Bola to veľmi cenná skúsenosť.”

– Meri, vedúca kontingentu na svetové skautské Jamboree 2019

“Vedenie kontingentu na Svetové skautské jamboree do Švédska ma nepriamo nasmerovalo na dráhu stať sa riaditeľom Ústredia SLSK. Bola to moja prvá funkcia, ktorá presahovala rámec povinností oddielového vodcu. Dostal som sa prvý krát na Malý snem. Sám som cestoval do zahraničia a dokonca prvýkrát letel lietadlom. Vďaka vedeniu výpravy som stretol ľudí na národnej úrovni inšpirujúcich ma, aby som neskôr kandidoval na oblastného vodcu BSR a to potom. To je už iný príbeh.” 

– Kocúr, vedúci kontingentu na svetové skautské Jamboree 2011

Pokiaľ chceš túto výzvu prijať, ozvi sa nám na international@skauting.sk . Ak je ti niečo nejasné alebo potrebuješ bližšie informácie, tiež sa pokojne ozvi 😊.