Skautská hra o tróny roztáča svoje ozubené kolesá

  Blog
2025

„alebo aj pripravujeme sa na XVI. snem Slovenského skautingu“

Začiatkom tohto týždňa sa ku Vám dostali prvé snemové materiály a nám do snemu ostvávajú 4 mesiace. Okrem toho bol tento týždeň pre veľa ľudí výnimočný aj tým, že sa skončila štvrtá séria obľúbeného seriálu Hra o tróny. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že my skauti si svoju hru o tróny ešte len užijeme. Tento rok nás čaká XVI. skautský snem v Bratislave a so snemom spojené aktivity: nahováranie na podporu nominantov na jednotlivé volené funkcie, zahmlievanie skutočností, zmazávanie prehreškov z rokov minulých, fabulácie, vyhrážanie sa odchodom z organizácie a množstvo ďalších praktík, ktoré by sme u skautov nečakali.

Veľké rodinné stretnutie

Raz za tri roky sa zídu delegáti z celého Slovenska a v bratskej nálade zhodnotia roky minulé, odhlasujú nové zmeny v stanovách a nakoniec si zvolia sedem členov náčelníctva, ktorí budú najbližšie obdobie riadiť naše občianske združenie. V nedeľu sa všetci rozídu domov naplnení pocitom súdržnosti a tú šíria aj do svojich zborov, či oblastí.

Počkať! Pár snemov som už zažil, ale žiaden neprebiehal takto. Na jednom sneme mi starší snemoví matadori tvrdili, že bol o ničom, lebo nikto sa s nikým nehádal. Na druhom, kde prebehla ostrejšia výmena názorov, bolo zase hádania priveľa. Možno existuje miera konfrontácie, aby bol snem pre ľudí zaujímavý a zároveň nebol pre organizáciu deštruktívny.

Skautská politika

Skauting si žije oproti svetu svojím vlastným životom a vytvára svoj vlastný mikrokozmos. Nie je to inak ani v politike. Napriek tomu, že sme apolitická organizácia, resp. občianske združenie, tak máme svoju vlastnú politickú scénu a tá v nás vzbudzuje rovnaké vášne ako sledovanie nášho obľúbeného seriálu.

Naša skautská politika a hierarchické usporiadanie organizácie vzbudzuje v ľuďoch pocit dôležitosti a aj obyčajní „bezvýznamní“ dobrovoľníci sa začnú správať ako vrcholoví politici. Niektorí dokonca vytvárajú frakcie, ktoré fungujú pri hlasovaní disciplinovanejšie ako politické strany a pri zlom hlasovaní príde aj rázne pokarhanie.

Mňa na skautskom sneme pobaví, keď sa priblížim ku kruhu vášnivo diskutujúcich ľudí a oni zrazu stíchnu alebo zmenia tému, aby som sa nedozvedel o ich plánoch. Pripomína mi to scénu z rozprávky Cisárov pekár a k dokonalosti celej scenérie už chýba iba biely nemecký špic a guličkou v papuľke, ktorého by naháňali. Všetky tieto drobnôstky robia zo snemu jedinečné skautské stretnutie s osobitou atmosférou a svojím vlastným folklórom.

Samozrejme, že by som nerád hodil všetkých delegátov a „skautských“ politikov do jedného vreca. Je náročné analyzovať motiváciu všetkých ľudí, ktorí sa vrhli a vrhnú do víru skautskej politiky. Ja verím, že väčšina z nich sa venuje skautingu z dôvodu, že chcú zlepšiť pomery v organizácii.

Jedno veľké divadlo

Na snem patria aj zvedavci, ktorí si ho pomýlili so zážitkovou akciou a prišli sa naň pozrieť, ako na divadelné predstavenie. Títo skauti sú klasickí vymetači akcií a radi si na svoje konto pripíšu aj účasť na sneme. Chcú byť pri tom, keď sa rozhoduje o smerovaní skautingu na Slovensku, ale viac z vlastnej zvedavosti, ako reálneho záujmu o budúcnosť organizácie. Hlavné je, že na ďalšej akcii budú môcť rozprávať o tom ako bolo na sneme.

Kolorit snemovým postavičiek dopĺňajú skauti, ktorí sa registrujú len raz za tri roky a potom sa zjavia na sneme a všetkým delegátov chcú vysvetliť, ako by mal skauting fungovať. Okrem nich sa na sneme vyskytnú aj skauti, ktorí na získanie mandátu delegáta sú ochotní obísť autom pol kraja a telefonovať od zboru k zboru, či ešte majú voľné miesto a to napriek tomu, že by spravili pre všetkých obrovskú službu ak by na snem neprišli.

Pripravme sa na snem

Snem a jeho účastníkov som možno popísal až príliš kriticky. Nenechajte sa znechutiť! Snem naozaj môže byť veľkým bratským stretnutím, ktoré sa s konštruktívnou kritikou pozrie na fungovanie organizácie, vyvodí dôsledky, aktualizuje stanovy a dokonca celú organizáciu spojí. Ako bude vyzerať XVI. snem Slovenského skautingu záleží hlavne na nás, tak sa naň pripravme!