Report z IX. Mimoriadneho zhromaždenia KDSaS

  Blog, Reportáž
3851

V sobotu 12. októbra 2019 sa v Trenčianskej Teplej uskutočnilo mimoriadne zhromaždenie Kruhu dospelých skautov a skautiek. Jeho hlavnou témou bolo postavenie Kruhu dospelých skautov a skautiek v organizácii Slovenský skauting.

Odporúčame: Postoj a návrh Náčelníctva k téme dospelých v skautingu

Po úvodných formalitách a voľbe potrebných komisií sa v prvom rade zisťovalo, či bude zhromaždenie uznášania schopné. Po trošku zdĺhavom, ale dôslednom prepočítaní zastúpených oddielov a delegátov došlo ku kladnému výsledku. Väčšina tých, ktorí došli, si vydýchli, že necestovali takú diaľku zbytočne. Bývalý predseda Rady KDSaS br. Bobor predniesol správu o činnosti Rady za doterajšie volebné obdobie. Následne začalo rokovanie o postavení KDSaS, kvôli ktorému sme sa tu všetci zišli. Brat Akela predniesol históriu obnovy oldskautov od r. 2002 až po súčasnosť a upozornil na zmeny, ktoré pomaličky menili funkciu KDSaS. Svoj pohľad na túto problematiku predstavil aj zástupca z radov Náčelníctva SLSK, brat Mafián. Ponúkol dva pohľady na danú problematiku. Počas oboch prezentácií sa rozvinula búrlivá diskusia. Drvivá väčšina prítomných delegátov sa zhodla na tom, že chcú, aby KDSaS zostal zachovaný. Pri hlasovaní sa drvivá väčšina prítomných delegátov zhodla na tom, že nechcú zrušiť KDSaS ako osobitnú organizačnú jednotku a tým aj Radu KDSaS. Teraz je na ťahu náčelníctvo SLSK, ako sa k tejto situácii postaví.  Verím, že zdravou komunikáciou sa nájde riešenie akceptovateľné pre všetkých.

Po tomto hlasovaní sme si všetci dali neskoršiu obedňajšiu pauzu a pochutili si na skvelej kapustnici. Pár ľudí po obede odišlo, ale našťastie nás zostalo dosť na to, aby sa mohlo v zhromaždení pokračovať a mohla sa voliť nová Rada. Navrhnutých kandidátov do Rady bolo 11. Jeden z nich sa vzdal a ostatní sa postupne predstavovali. Tajným hlasovaním bolo zvolených 7 nových členov Rady. Hlasovanie bolo trochu napínavé, keďže na siedmom mieste boli dvaja kandidáti s rovnakým počtom hlasov, ale vzájomnou dohodou jeden z nich odstúpil. Zvoleným predsedom Rady sa stal brat Stanislav Vyhlídal – Akela. Novo zvolená Rada si okrem doplnenia plánu činnosti na ďalšie obdobie splnila aj príjemné „povinnosti“ a odovzdala zaslúžilým oldskautom Pamätné listy a medaile Syrinx za aktívnu činnosť.

Verím, že nová Rada KDSaS nesklame a svoju činnosť si obháji. Aj keď je naša organizácia predovšetkým mládežnícka, dospelí v nej majú jednoznačne svoje miesto. Či už ide o aktívnych činovníkov, alebo „šedé eminencie“, ktoré radi poradia, zabezpečia, alebo „len“ jednoducho uznávajú skautské hodnoty a CHCÚ byť členmi. Nezabúdajme, že najmä vďaka dospelým skautom bol skauting niekoľkokrát na Slovensku obnovený.

Miriam Sorgerová – Mutti

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ