Kde končí demokracia, končí aj skauting

  Blog
1875

Na túto skutočnosť už prišli mnohí. Znalí našej skautskej histórie, aj tí z nás, ktorí to zažili na „vlastnej koži“. Možno pri tomto výroku použili iný slovosled alebo výrazy, ale podstata bola stále tá istá.

Demokraciu skautingu dal do vienka už jeho zakladateľ Robert Baden Powell. Založil hnutie mladých ľudí postavené na humanizme, vzájomnej pomoci, bratstve medzi skautmi a ľuďmi dobrej vôle. V aristokratickej britskej spoločnosti a systéme koloniálneho impéria začiatkom 20. storočia to z ďaleka nebola jednoduchá záležitosť. V pozitívnom zmysle to bola revolúcia vo výchovnom procese mládeže, aj myslenia ľudí mimo skauting. V ďalších desaťročiach rozvojom demokracie vo svete sa súbežne rozvíjal aj skauting. Demokratické zásady boli a sú základom nášho skautského hnutia.

Je však historickou realitou, že činnosť skautingu na Slovensku bola trikrát zakázaná. Práve v obdobiach, keď demokracia bola potláčaná a presadzované autoritatívne politické režimy. Pre totalitný politický systém je nežiaduci demokratický a pluralitný systém organizácií detí a mládeže. Nemá nad nimi politickú a ideologickú kontrolu. Nemôže ich mocensky ovládať a ideologicky riadiť. Práve tieto obdobia našej národnej histórie boli v znamení zákazu demokratických organizácií detí a mládeže. Autoritatívna moc ich nahradzovala jedinými a „jednotnými“ mládežníckymi organizáciami prostredníctvom ktorých mohla ideologicky vplývať na výchovu mladej generácie. Tak sa stalo v decembri 1938 kedy slovenská mládež bola zlúčená do ľudáckej Hlinkovej mládeže. Po skončení 2. svetovej vojne sme zažili obdobie rozvoja skautského hnutia. Vo februári 1948 sa k moci dostala stalinistická Komunistická strana a začalo tým vyše 40 ročné obdobie „diktatúry proletariátu“. V jeseni 1949 československá mládež bola znova zlúčená do boľševického Československého zväzu mládeže. V roku 1968 sme zažili krátky, ale intenzívny závan demokracie ktorý na krátku umožnil činnosť skautskej organizácie. Doba nádejí však pominula začiatkom roka 1970. Demokratický vývoj bol znova komunistickou totalitou potlačený. S ním aj skauting. V apríli 1970 bola znova mládež „integrovaná“ do jediného Socialistického zväzu mládeže. Skauting bol tŕňom v oku diktatúr.

Nehodnotím politické režimy ani obdobia našich národných dejín, ktoré skauting potláčali. Na to nie som kompetentný, ani odborne fundovaný. Analýzu a hodnotenie týchto autoritatívnych politických režimov prenechám odborníkom – historikom, ktorí sú na to oprávnení.

Na druhej strane sú to fakty, ktoré sa skutočne stali. To by si mal každý činovník Slovenského skautingu uvedomiť. Neprajem nikomu z vás to znova zažiť. Zakázanie činnosti mládežníckej organizácie, ktorá nás vedela osloviť, boli sme v nej dobrovoľne a radi. A nechápali sme, prečo už ďalej skautovať nesmieme. Žiadnej totalite na Slovensku sa skauting našťastie z vedomia ľudí nepodarilo vymazať. Vďaka skautským obetavým činovníkom, skautom a skautkám z niekoľkých generácií skauting trikrát povstal z popola, z ničoho. Máme im byť za čo vďační. V mene ich odkazu nesmieme zabudnúť, že bez demokracie skauting nemôže existovať.

Mufi
Nositeľ Strieborného vlka

Foto: Rose Erkul

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ