Zaži dobrodružstvo a pomôž!

  Blog
1589

Si radca družiny alebo vodca oddielu? Rád by si s družinou alebo aj celým oddielom zažil niečo nezvyčajné a zároveň pomerne jednoducho pomohol svojim rovesníkom?  Ak áno, ponúkam Ti jednoduchú príležitosť, ktorá sa uskutoční už 11. novembra 2016.

Na verejnosti sú snáď najznámejšími formami pomoci skautov Odklínanie hradov, Betlehemské svetlo, ale aj pomoc pri rôznych druhoch charitatívnych zbierok. Mnohí skauti si to neuvedomujú, ale práve služba druhým posúva mnohých z nás, pomáha nám objavovať a rozvíjať svoje talenty a zručnosti. Aj takéto dobrodružstvo a pomoc je skauting.

Náš zbor sa pravidelne zapája do viacerých podujatí, no jednou z najobľúbenejších akcií je práve pokladničková zbierka. Deti lepšie spoznajú svojich kamarátov a seba samých v pomerne nezvyčajnej životnej situácii.  Nesmelé deti pri nej občas zistia, že sa dospelých a ostatných ľudí vôbec nemusia báť/hanbiť opýtať o pomoc. Všetci majú šancu rozvíjať jednoduché komunikačné zručnosti a v neposlednom rade aj prezentovať skauting na verejnosti.

Onedlho (11.11.2016) sa uskutoční verejná pokladničková zbierka Hodina deťom, ktorej cieľom je pomôcť deťom a mladým ľuďom na Slovensku (mimochodom, z tejto zbierky boli pred nedávnom podporení aj skauti. Konkrétne projekt ústredia Slovenského skautingu – EduFest, ktorého cieľom je práve podpora motivácie k práci v prospech iných – rozvoj dobrovoľníctva v rámci Slovenského skautingu). Hodina deťom však pomáha aj deťom, ktoré sa ocitli v pomerne zložitých životných situáciách, opusteným deťom, deťom so zdravotným znevýhodnením a mnohým ďalším.

blog-korvin-hodina-detom-zbierka-2

Vyskúšajte si túto zbierku ako váš malý projekt v družine. Dohodnite sa a dajte nám vedieť. Získajte od nás všetky potrebné veci (pokladničky, identifikátory, odznačiky a pod.) a zažite to. Jednu zo zapojených skautských družín vylosujeme a získa super skautské ceny. Prihlásiť sa treba vyplnením tohto prihlasovacieho formulára: goo.gl/DDRcyJ

V rámci každej skupiny zapojenej do pokladničkovej zbierky musí byť minimálne jeden dobrovoľník, ktorý dosiahol 15 rokov veku.

Vyskúšajte si so svojimi družinami

  • ísť do banky a vložiť peniaze (špecifické zručnosti pre bežný život)
  • osloviť na ulici neznámeho človeka a požiadať o pomoc (asertivita, komunikačné zručnosti)
  • stručne a jasne vysvetliť rôznym ľuďom svoj cieľ, resp. prečo je dôležité, čo robíte (prezentačné zručnosti)
  • komunikovať s externým partnerom, jednou z najznámejších nadácií na Slovensku (komunikačné, organizačné zručnosti)

Matej Višňovec – Korvín
skaut zo 47. zboru a koordinátor pokladničkovej zbierky Hodina deťom

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ