World Thinking Day aneb Deň Sesterstva

Akcia, Skauting
2706

Myšlienka mať osobitný deň, kedy by skautky mysleli jedna na druhú, vznikla na 4. medzinárodnej konferencii skautiek v USA v roku 1926. Dátum zvolený pre Deň sesterstva bol 22. februára, deň spoločných narodenín Bí-Pího a jeho manželky Olave.

Tento nápad sa ďalej rozvíjal na 7. konferencii konanej v Poľsku v roku 1932. Belgická zástupkyňa prišla s návrhom, že keďže narodeniny sú zvyčajne spájané s obdarovaním, tak i skautky na celom svete by mohli počas Dňa sesterstva preukázať štedrosť a priateľstvo dobrovoľným príspevkom. Tak vznikla myšlienka Fondu Dňa sesterstva.

Fond Dňa sesterstva slúži na podporu a rozvoj dievčenského skautingu tam, kde to je najviac potrebné. V roku 1933 bolo vyzbieraných 520 libier.

Fond v praxi

V roku 1941 bolo jeho cieľom pomôcť dievčenskému skautingu v krajinách, ktoré postihla druhá svetová vojna. Peňažnými príspevkami v roku 1943 pomohli i Kuba a Mexiko. Šéfka Svetovej kancelárie WAGGGS v tom roku napísala do časopisu „The Council Fire“, vydávaného svetovou radou: „Deň sesterstva je nepochybne v našom svetovom hnutí realitou. Aj teraz, uprostred vojny, ktorá si všade vyžaduje peniaze a pozornosť od každého občana, skautky a včielky už tento rok poslali viac ako 130 libier pre Svetový deň sesterstva. A peniaze stále prichádzajú.“

V roku 1945 bol zriadený osobitný Fond Dňa sesterstva – tzv. „Helping Hand Appeal“ na pomoc skautkám pri obnovovaní skautského hnutia vo vojnou zdevastovaných krajinách. Cieľom bolo do konca roka získať 2000 libier. Tento fond zostal otvorený až do roku 1946. Spôsob získavania niektorých príspevkov bol naozaj originálny: jedna skupina skautiek predávala snežienky, iná získavala peniaze večerom škótskeho ľudového tanca.

V júli 1999 na 30. svetovej konferencii WAGGGS bol schválený jednotný názov pre Deň sesterstva – Svetový Deň sesterstva, aby sa viac zdôraznila celosvetovosť tohto sviatku.

Deň sesterstva dnes…

Každoročne sa v Londýne uskutočňuje podujatie, ktoré má pripomenúť deň narodenia lorda a lady Baden-Powell. V sobotu najbližšiu ku Dňu Sesterstva sa konajú bohoslužby vo Westminsterskom opátstve. Medzi vencami, ktoré sa kladú na pamätník zakladateľa skautingu, je jeden za WAGGGS, vyrobený z modrých a zlatých kvetov, znázorňujúci znak Svetovej asociácie skautiek. Od roku 1941 sa vo Westminsterskom opátstve nachádza pamätný kameň venovaný pamiatke lorda Baden-Powella, ktorý je od roku 1981 i pamätníkom lady Baden-Powellovej.
Keď skautky na celom svete oslavujú Deň sesterstva, mali by si uvedomiť i to, že návrh neznámej belgickej delegátky dať „jedno penny za naše myšlienky“ (preto ,,Thinking Day“, pozn. red.) umožnil WAGGGS-u podporiť prácu a rozvoj dievčenskej organizácie na celom svete.

Tipy na aktivity

  • Medzinárodný večer – večer spojený s projekciou fotiek či videí zo zahraničných akcií a expedícií vášho zboru či oddielu
  • Nadviazanie kontaktu s dievčenským oddielom z inej krajiny
  • Deň v kroji – v skautskej rovnošate do školy i do práce
  • Dumka o medzinárodnej dimenzii skautingu a postavení žien v rozvojových krajinách

A čo Deň sesterstva vo vašom zbore?

[quote]Odvtedy, čo som v skautingu, sa toho v našom zbore veľa zmenilo. Aj my cítime potrebu kráčať s dobou, a preto časy, keď sme sa stretávali a spievali si skautské pesničky, hrali scénky na skautskú nôtu, sú už dávno za nami. Teraz oslavujeme vo veľkom. Pred pár rokmi začala tradícia skautských plesov. I keď by sme to možno plesom ani nemali nazývať, keďže róby, motýliky a obleky nie sú nutné. Radšej nahodíme náš skautský kroj a zabávame sa do skorého rána. Tento jedinečný skautský sviatok je aj pre náš zbor veľmi dôležitý. Predstava toho, že v tento deň oslavujú skauti a skautky na celom svete, je pre nás veľmi vzrušujúca. Originálny názov tohto sviatku je „Thinking day“, a preto sa aj my snažíme myslieť na všetkých našich bratov a sestry. Na chvíľu sa v tento deň zastavíme a pri zapálenej sviečke v okne si spomenieme jeden na druhého. Tým sa spojíme s celou našou skautskou rodinou u nás aj vo svete. Dúfam, že naše tradície budú mať dlhé pokračovanie a aj naďalej nás budú spájať v skautskom duchu. Prajem aj vám, aby tento deň bol pre vás nielen taký obyčajný deň, ale aby ste si aj vy našli čas a vychutnali si túto atmosfér.

Paulína Krchňavá – 14. zbor Prievidza[/quote]