Európska skautská konferencia 2013: BUĎ PRIPRAVENÝ – BUĎ PRITOM – BUĎ BERLÍN!

  Akcia
1426

Reportáž z Európskej skautskej konferencie v Berlíne 16.-21.8.2013.

Koncom leta sa to v Berlíne len tak hemžílo skautmi a skautkami z celej Európy. Po troch rokoch sa opäť vyše 500 reprezentantov skautských organizácií patriacich do WAGGGS a WOSM stretlo, aby samostatne i spoločne prerokovali dôležité otázky smerovania oboch organizácií, informovali sa o novinkách a podelili o nazbierané skúsenosti.

Po slávnostnom otvorení konferencie pred nemeckým parlamentom nasledovali 4 dní plné rokovaní, prezentácií zaujímavých hostí, workshopov a hlasovania. Nechýbala ani tá zábavnejšia časť progamu, ktorá už neodmysliteľne patrí k skautským konferenciám: medzinárodný večer, medzinárodné skautské trhovisko a skvelá záverečná párty. Počas oddelených konferencíí WAGGGS a WOSM bol na ďalšie tri roky zvolený nový Európsky výbor oboch organizácií (v európskej štruktúre WAGGGS alebo WOSM ho možno prirovnať k náčelníctvu v SLSK).

Európsky výbor je tvorený dobrovoľníkmi z rôznych krajín so skúsenosťou s národnej a medzinárodnej úrovne skautingu, ktorí počas svojho funkčného obdobia spolu s európskymi skautskými kanceláriami (prirovnateľným k ústrediu SLSK) spolupracujú na organizácii celoeurópskych skautských podujatí, dohliadajú nad financiami a sami ich získavajú, ako aj radia organizáciám v ich problémových oblastiach. Novými predsedami Európskych výborov sa stali Švajčiarka Corinna Hauri (WAGGGS) a Švajčiar Andrea Demarmels (WOSM).

Slovenský skauting na konferencii reprezentoval tajomník pre vzdelávanie Marián Lezo – Mafián a zahraničná komisárka pre WAGGGS Margita Petríková – Gita. Spoločne prezentovali aj skúsenosti SLSK v oblasti spolupráce so súkromným sektorom, čo pomohlo najmä organizáciám, ktoré tieto partnerstvá ešte nemajú rozvinuté.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ