DofE školenie pre Vedúcich programu- prihlasovanie otvorené!

  Akcia, Pozvánka
1433

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – skrátene DofE) je vzdelávací program, ktorý, ako voliteľná možnosť osobného napredovania, umožňuje skautom od 14 do 24 rokov rozvíjať svoje schopnosti a aktívne využívať voľný čas.

Členovia Slovenského skautingu môžu za svoje snaženie a prácu v oddiele a zbore získať medzinárodne uznávané ocenenie – DofE. 4 oblasti, ktorým sa venuje – dobrovoľníctvo, rozvoj talentu, šport a dobrodružná expedícia – sú neoddeliteľnou súčasťou života rangerov i roverov.

Mladí ľudia sú v programe sprevádzaní vedúcimi programu, ktorí im pomáhajú nastaviť si ciele a vyhodnocovať ich. Vedúci programu musia prejsť školením, ktoré sa bude konať v novembri počas jedného víkendu.

Pre koho je školenie určené?

Pre všetkých od 16 rokov, ktorí by chceli mladých viesť na ceste sebazdokonaľovania a dobrodružstva. Ak máš chuť pomáhať mladým v Slovenskom skautingu mentorským prístupom, využi túto skvelú možnosť.

Kedy sa školenie uskutoční?

Školenie sa uskutoční 11.-13. novembra 2022. Nahlásiť sa je možné do 12.10.2022 pomocou tohto formulára, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie.

Kde sa školenie uskutoční?

Pravdepodobne v Žiline /článok budeme aktualizovať/

V prípade otázok napíš na dofe@skauting.sk

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ